Name Before Deeksha
Vinod kumar Jain(Bunty Bhaiya) Gurudev
Date Of Birth
7 March,1970
Place Of Birth
Beena, MP
Father's Name
Late Shri Deepchand Jain
Mother's Name
Smt. Asha Devi Jain
Place of Ailak Deeksha
Devendranagar(Panna),M.P.
Date of Ailak Deeksha
23 Feb, 1996
Date of Muni Deeksha
14 Dec ,1998
Place of Deeksha
VarasurJi near Bhind, M.P.
Deeksha Guru
Acharya Shree Virag Sagar Ji Maharaj
Chaturmas 2012
Jacobpura, Gurgaon, Haryana
Chaturmas 2011
Kailash Nagar, Gali No2 New Delhi

More Galleries

More Galleries

More Galleries